Thursday, June 20th, 2024

Hvad er fysioterapi

Hvad er fysioterapi i Odense?

Fysioterapi er inden for sundhedsfaget, hvor der arbejdes med mennesker og deres skader. Her er opgaven at få kroppen til at fungere normalt efter skader. Her arbejdes der med led, muskler, knogler og nervesystem for at forbedre funktionerne og bevægelserne. Fysioterapi kan generelt bruges til forebyggende og når skaden er opstået.

Et vigtigt element i fysioterapi er en god kombination af behandling og træning. Det er denne kombination der giver kroppen de bedste forudsætninger for at forebygge og rehabilitere på bedste vis.

Fysioterapi arbejder samtidig med en overbevisning om at alle mennesker er forskellige og har brug for forskellige forløb.

Fysioterapi kan hjælpe på:

  • sportsskader og arbejdsskader
  • gigt
  • bindevævssygdomme
  • rygproblemer
  • tennisalbue og museskader
  • smerter i alle dele af kroppen
  • lammelser
  • genoptræning efter sygdom eller operation

Fysioterapeuter har en professionsbachelor i fysioterapi. Det er en uddannelse, hvor man lærer hvordan man arbejder med bestemte behandlingsteknikker og fysiske øvelser behandler mennesker der er syge og forebyggelse af skader.

Fysioterapeut behandler altid med et udgangspunkt på at finde en årsag på problemet. Derfor vil der oftest blive arbejde med selve genen også rådgivning dertil om hvordan potentielle klienter kan forebygge, at genen bliver værre eller kommer igen.

MÅLET MED FYSIOTERAPI

Hvad er målet med fysioterapi i Odense?

Fysioterapi i Odense og generelt fysioterapi er baseret på viden og erfaring omkring anatomi og praktisk erfaring med mange forskellige behandlinger og typer af skader. Målet er at øge livskvaliteten for det enkelte menneske.

Oftest ved jeres første konsulation vil jeres fysioterapeut starte med en grund screening og undersøgelse. Her er formålet med selve undersøgelsen at finde ud af hvad der er galt og hvilken type behandling man har behov for. Der vil blive lavet en journal og spurgt ind til jeres historik. Da dette kan oftest være med til at afklare mange svar i forhold til problemet.