Wednesday, May 25th, 2022

Særeje i testamentet – derfor er det en god idé

Særeje i testamentet

Rigtig mange danskere har i de seneste år benyttet sig af muligheden for at oprette testamente, hvori det kan bestemmes, at arven til børnene skal være særeje. Dette betyder, at arven ikke vil skulle deles med en eventuel ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Arven forbliver således så vidt muligt i familien. Der kan være mange grunde til, at du ikke ønsker, at arven skal deles med arvingens ægtefælle, men i de fleste tilfælde gælder det blot et ønske om at stille arvingerne bedst muligt personligt.

Forskellige typer af særeje

Når du har besluttet dig for at bestemme særeje i testamentet, er der flere særejetyper, du kan gøre brug af, og som oftest anvendes i testamentet. De 3 mest populære særejeformer er hhv. kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med succession. Disse særejeformer forklares nærmere i det følgende:

Kombinationssæreje:

Ved kombinationssæreje er der særeje ved skilsmisse mellem ægtefællerne. Der er desuden særeje for arvingen, hvis arvingens ægtefælle går bort, således at arvingen i dette tilfælde også står tilbage med mest muligt. Hvis arvingen derimod går bort før sin ægtefælle, er der ikke særeje, hvorfor arvingens ægtefælle bl.a. også vil modtage en del af formuen i arv, og f.eks. kunne sidde i uskiftet bo med de midler, som arvingen har efterladt sig. Denne særejeform er således mindst indgribende i arvingens og dennes ægtefælles formuefællesskab og stiller ikke arvingens ægtefælle ringere, hvis din arving går bort først.

Fuldstændigt særeje:

Ved fuldstændigt særeje er der særeje både ved skilsmisse og ved dødsfald. Dette betyder, at uanset om ægteskabet ophører ved skilsmisse eller dødsfald, vil din arving (eller dennes dødsbo) kunde holde arven udenfor dén ligedeling, der skal foretages mellem arvingen/dødsboet samt arvingens ægtefælle. Selvom arven ikke indgår i delingen mellem ægtefællerne forinden arvefordelingen, vil ægtefællen stadig være berettiget til arv efter din arving – ægtefællen vil blot ikke modtage lige så meget, som hvis der ikke havde været særeje.

Fuldstændigt særeje md succession:

Ved fuldstændig særeje med succession er der – som ved alm. fuldstændigt særeje – også særeje ved både skilsmisse og dødsfald. Denne særejeform er dog mere yderliggående, idet det også bestemmes, at alt, hvad din arving har arvet efter dig som ”friarv”, derudover skal gå videre til din arvings egne livsarvinger (børn), når din arving selv går bort. Her bestemmer du altså ultimativt, at arvingens ægtefælle skal modtage mindst muligt, mens din arving og dennes egne livsarvinger vil komme til at modtage mest muligt. Din arving kan herefter ikke testere over arven selv – den vil gå videre til din arvings egne livsarvinger som følge af dit testamente. Man kan således sige, at du testerer over arven på dine arvingers vegne.

Ønsker du nærmere råd og vejledning om emnet, eller ønsker du at oprette testamente med særeje, kan dette f.eks. gøres via juristfirmaet Arvesikring.dk.