Thursday, June 20th, 2024

Hvordan påvirker ADHD?

ADHD er en psykisk lidelse der påvirker både børn og voksne. det kan være specielt være svært at se på piger og i mange år, har størstedelen af diagnoseret børn med ADHD været af det drenge. ADHD kan være en svær sygdom at takle for både børn og forældre, som til tider kan have svært ved at tale om det.

ADHD hos børn

Børn med ADHD kan have svært ved at fokusere, være hyperaktive og have impulsive adfærd. De kan have svært ved at følge regler og instruktioner, og kan have svært ved at opretholde sociale relationer med jævnaldrende. ADHD hos børn kan påvirke deres skole- og hverdagsliv, og det er vigtigt at få den rette støtte og behandling.

ADHD hos voksne

Voksne med ADHD kan også have svært ved at fokusere og opretholde en opgave, de kan have svært ved at planlægge og organisere deres tid, og kan opleve impulsiv adfærd og hyperaktivitet. ADHD hos voksne kan også påvirke deres arbejdsliv og sociale relationer, og det er vigtigt at få den rette støtte og behandling.

Forskelle mellem ADHD hos børn og voksne

Selvom ADHD kan manifestere sig på samme måde hos både børn og voksne, er der nogle afgørende forskelle mellem de to grupper. Børn med ADHD kan have svært ved at kontrollere deres adfærd og følelser, mens voksne med ADHD ofte har udviklet strategier til at tackle deres symptomer. Børn med ADHD kan også have svært ved at forstå og følge regler, mens voksne med ADHD har en større forståelse af, hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt adfærd.

Psykologhjælp til børn

Arbejde med en børnepsykolog kan være en stor hjælp for både børn og voksne med ADHD. En børnepsykolog kan hjælpe med at identificere og forstå symptomerne på ADHD, og kan støtte i udviklingen af strategier til at tackle symptomerne på en sund måde. Børnepsykologen kan også hjælpe børn og deres familier med at forstå og navigere i skole- og hverdagslivet med ADHD.