Monday, June 5th, 2023

Hvem passer på børnene?

Hvem passer på børnene?

Når mor eller far har alkoholproblemer og drikker for meget hvem passer så på børnene? Mange børn vokser op i hjem hvor de voksne ikke et til stede mentalt og følelsesmæssigt på grund af alkoholmisbrug. Børnene skal så tage sig af sig selv og deres søskende. Dette kan føre til følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemer i barndommen og op i voksenalderen.

 

Børn, der vokser op med forældrenes alkoholmisbrug, er i risiko for at udvikle en række psykologiske problemer. Disse omfatter angst, depression, adfærdsforstyrrelser og stofmisbrugsforstyrrelser. De har også en øget risiko for at opleve vold i familien, både som ofre og som gerningsmænd

 

Disse vanskeligheder fortsætter ofte ind i voksenalderen. Undersøgelser har vist, at voksne, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug hos forældrene, er mere tilbøjelige til at opleve ægteskabelige problemer, arbejdsløshed, økonomisk ustabilitet og hjemløshed.

 

Hvad kan man så gøre? Det er vigtigt, at de børn, der er berørt af forældrenes alkoholmisbrug, får den hjælp, de har brug for. Dette kan omfatte individuel terapi, familieterapi. Der er også støttegrupper til rådighed for børn af alkoholikere.

 

Det er vigtigt, at disse børn får hjælp, før deres problemer bliver for alvorlige. Tidlig indgriben kan gøre en stor forskel i disse børns liv.

 

Det er vigtigt, at disse børn får hjælp, før deres problemer bliver for alvorlige. Tidlig indgriben kan gøre en stor forskel i disse børns liv. Med den rette støtte har disse børn potentiale til at leve et lykkeligt og sundt liv.

 

Anonym rådgivning til familier med alkoholproblemer.

Mange af de familier der rammes af alkoholproblemer ved ikke hvor og hvordan de skal søge hjælp. Mange er også bage for de problemer de vil få med kommunen eller andre myndigheder, hvis de søger hjælp. På grund af denne frygt bliver nogle familier meget passive og hemmelighedsfulde omkring alkoholmisbruget og behovet for professionel behandling og hjælp.

Men heldigvis findes der åben rådgivning som kan modtages gratis og helt anonymt.

 

Gratis rådgivning til pårørende om alkoholproblemer.

Der findes på nette både gratis og anonymrådgivning hvis du er pårørende til en med alkoholproblemer eller alkoholmisbrug.