Tuesday, February 27th, 2024

Hvad er vigtigt at vide om psykisk vold?

Psykisk vold, også kendt som følelsesmæssigt misbrug, er en form for misbrug, der indebærer manipulation af en anden persons følelser og psykiske velbefindende. Denne form for misbrug kan være vanskelig at genkende, fordi den normalt involverer subtile taktikker som intimidering, ydmygelse, afvisning, tilbageholdelse af hengivenhed eller støtte og kontrol over en persons liv.

 

Kendetegnene på psykisk vold

Det er vigtigt at kende tegnene på psykisk vold, så du kan få hjælp, hvis du er offer. Tegn på, at du kan være offer for psykisk vold, er bl.a. at blive konstant kritiseret eller nedgjort af din partner; at føle sig som en utilstrækkelig forælder eller partner; at føle sig isoleret fra venner og familie; at opleve frygt eller angst i din partners nærvær; og at have svært ved at træffe beslutninger uden at rådføre sig med din voldsudøver.

 

Følgerne af psykisk vold

Ofre for psykisk vold oplever ofte følelser af skam og skyld og har svært ved at stole på andre mennesker. De kan også føle sig hjælpeløse, alene eller magtesløse i forholdet og har svært ved at danne relationer med andre uden for voldsmandens indflydelse. Der kan være langsigtede psykiske virkninger som f.eks. depression, angst, lavt selvværd og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

 

Sådan får du hjælp, hvis du er offer for psykisk vold

Hvis du mener, at du er offer for psykisk vold, er det vigtigt at søge hjælp med det samme. Tal med en person, du har tillid til, f.eks. et familiemedlem eller en ven, om hvad der sker, så de kan yde støtte. Det er også vigtigt at henvende sig til en psykolog, der kan tilbyde rådgivning og andre former for terapi for at hjælpe dig med at håndtere traumet.

 

Konklusion

Psykisk vold er en form for misbrug, der ofte er subtil og vanskelig at opdage, men som har alvorlige psykologiske konsekvenser for offeret. Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på psykisk vold og tage affære, hvis du bliver ramt af den. Hvis du taler med en betroet ven eller et familiemedlem og søger professionel hjælp, kan det hjælpe dig med at håndtere traumaet og komme ud af en voldelig situation.