Friday, March 24th, 2023

Gode ting at vide inden du køber et sprinkler anlæg

Det er vigtigt at sætte sig godt ind i anlæggets funktion og regler inden du sætter dig for at købe et sprinkler anlæg. Der er nemlig specifikke regler og omstændigheder, som der er sværere at kende til, medmindre du har eksperter ved din side til at hjælpe dig.

Her får du nogle informationer du kan bruge under overvejelserne inden du vælger type og installatør af dit sprinkler anlæg 

 

Hvad er et sprinklersystem, og hvordan fungerer det? 

Et sprinklersystem er et rørsystem placeret i loftet. Det sender vand ud over lokalerne i en bygning, hvis der opstår brand, og hjælper til slukning af ilden.  

Sprinklerne aktiveres i startfasen af branden, når temperaturen omkring sprinklerne stiger til en bestemt temperatur. 

Nyere anlæg kan automatisk alarmere brandvæsenet, og sikre at brandbekæmpelsen sker så effektivt og hurtigt som muligt.  

Sprinkler anlæg er vigtige redskaber til at redde menneskeliv og minimere bygningsskader ved brand. 

Her er en række forskellige typer sprinkler anlæg, som har hver deres fordele og anvendelse. 

  • Traditionelle, våde anlæg 
  • Frostsikre, tørre anlæg
  • Vandtågeanlæg
  • Trappesprinkleranlæg
  • Atrium anlæg 

 

Vandtågeanlæg vs traditionelle anlæg 

Fordelene ved vandtågeanlæg frem for et traditionelt anlæg er mange.  

  • Vandtågedråbers overfladeareal er relativt større end en dråbes masse, og absorberer mere energi fra branden. 
  • Vandtågeanlæg anvender mindre vand. 
  • Vand forårsager ofte mere skade ved traditionelle anlæg end ved vandtågeanlæg.
  • Vandtågeanlæg kræver færre ressourcer i form af materialer.
  • Vandtågeanlæg er hurtigere at installere end traditionelle anlæg. 

 

Overvej derfor om det vil give mening for dig at vælge et vandtågeanlæg i stedet for det traditionelle anlæg. 

 

Hvad er reglerne omkring sprinkler anlæg, og hvilke krav skal de opfylde? 

Du kan læse om retningslinjerne for sprinklersystemer på DBI Retningslinje 251/4001. Denne retter sig mod virksomheder og personer, som arbejder med projektering, installation og vedligehold af sprinklersystemer.  

Hvis du stadig er i tvivl om den bedste type sprinkler anlæg til dit projekt, bør du kontakte professionelle installatører.