Monday, April 15th, 2024

Dansk korrektur

Korrektur

Ordet korrektur kommer fra latin correctura og betyder rettelse, og de fleste forstår det da også sådan: At korrektur handler om at rette en tekst, så den er korrekt. Men det er kun den halve sandhed, for korrekturlæsning handler om meget mere end det.

Dansk korrekturlæsning

I Frankrig er korrektur et meget velanset erhverv, mens det i Danmark nogle gange nedprioriteres eller betragtes mere som rutinearbejde. Det er synd, for korrekturen er en stor del af arbejdet med en kommunikation, en tekst. Det, de fleste nok ikke tænker over, er, at korrekturlæseren er med til at validere teksten og højne niveauet – og det gælder ikke kun stavefejl og grammatiske fejl. De bedste korrekturlæsere er nemlig uddannet inden for sprog og har ofte taget en videregående uddannelse som fx en cand.mag. i dansk.

Korrekturlæsning på dansk

En tekst er en kommunikation imellem en afsender og en modtager, som skal formidle et budskab. Budskabet skal helst sælge, hvilket betyder, at teksten skal ændre noget i modtageren. Det kan enten være, at modtageren skal købe afsenderens produkt eller service, eller at modtageren skal tilslutte sig afsenderens holdning. Og det kan være svært for modtageren, hvis teksten er dårligt formuleret, skrevet til en forkert målgruppe, spækket med fejl eller har direkte meningsforstyrrende elementer, som fx forkerte kommaer, forkerte links og forkerte informationer.

Læs korrektur

Det er derfor unægteligt en god idé at sende en tekst, der skal ud og gøre et vigtigt stykke arbejde for afsenderen, forbi en korrekturlæser. Og lige så god en idé er det, at afsenderen også selv læser sin tekst grundigt igennem.
Der findes mange sjove eksempler på fejl, der kan give en anden mening end den tilsigtede, fx: ”Vi skal spise farmor”, hvor der bør være komma efter spise, medmindre det rent faktisk er farmor, man skal spise, men der findes mange langt værre fejl, som de fleste ikke tænker over.

Hvad skulle vi gøre uden korrektur?

Hvis du stod overfor at skulle ansætte en medarbejder og havde modtaget en god portion ansøgninger, ville du så gå videre med den kandidat, der havde stavet dit og virksomhedens navn forkert? Hvis du var læser af et magasin og stødte på, at man flere steder havde skrevet ”Kong Fedrik”, ville du så stole på de andre informationer om fx årstal og Kongehuset, eller ville du blive bange for, at der også var fejl i dem? Hvis du var advokat og læste en lov, hvor der var fejl i henvisningerne til andre love, ville du så blive bekymret for resten af lovens indhold? Ja, hvis der bare var en stavefejl, ville det så ikke skabe utryghed?
Det ville det nok for de fleste.

At læse korrektur

At læse dansk korrektur indebærer altså et stort og vigtigt ansvar for korrekturlæseren, og det indebærer en person, der ikke kun er sprogligt uddannet, men også formår at tænke sig godt om og sætte sig ind i mange og nye emner – og naturligvis være ekspert inden for udvalgte områder, når det er nødvendigt. Det betyder, at korrekturlæseren er de kritiske øjne, der er i stand til at stille kvalificerede spørgsmål til teksten og evt. anbefale, at dele bliver omformuleret – i nogle tilfælde at teksten bliver skrevet om, så den rammer målgruppen, som den skal. Sidst betyder det, at når afsenderen får teksten tilbage fra korrektur, kan afsenderen være tryg ved at sende den ud i verden og vide, at den ikke bare er fejlfri, men også rammer plet inden for sin genre og stiller afsenderen i et troværdigt lys.