Wednesday, May 25th, 2022

Børn har brug for taletid

Når familier kommer i kriser og bliver ofre for en krisesituation, som vold i hjemmet eller trusler. Kan de søge ly på et krisecenter for kvinder. På et krisecenter for kvinder giver det de kriseramte et sted, hvor de midlertidigt kan bo og få hjælp til at genopbygge deres liv. Selvom disse familier er beskyttet mod fysiske og følelsesmæssige trusler, som de har udholdt i hjemmet, kan forskellige stressfaktorer for familielivet indikeres. At have været udsat for vold skaber fysiske, psykiske og sociale problemer hos både voksne og børn. Her er udbredelsen af ​​angst, depression og psykiske traumer blandt kvinder og børn, der lever i krisecentre. Erfaringer med vold kan være forstyrrende for familielivet, fordi det kan begrænse forældre i deres trivsel og forældreevnen og derfor kan det føre til adfærdsmæssige vanskeligheder hos børnene.

 

Familier mister kontakten til skole, arbejde og deres sociale rammer og står over for usikre udsigter, fordi det beskyttede hjem er midlertidigt. At bo på et krisecenter kræver, at familier tilpasser sig regler og rutiner på krisecenter, som opfattes som upraktiske for familielivet eller endda magtesløsende, når de er i konflikt med forældrenes egen. Kvindekrisecentre er ofte placeret i tætbyggede lejligheder, der giver familierne et begrænset rum som deres primære livskontekst, som kvinder anser for at have behov for forbedring. Brugen af ​​ressourcer uden for krisecentret, såsom besøg hos venner og familie, leg i nabolaget eller gå i en offentlig park er begrænset, fordi familier kan opleve vedvarende trusler fra aggressorer og på grund af de psykologiske og psykiatriske problemer, der begrænser familiernes mobilitet. Familielivet på krisecentre byder derfor på en række udfordringer. Et vigtigt spørgsmål vedrører de måder, hvorpå kvindekrisecentre kan gøres mere befordrende for familielivet. På et krisecenter i Århus har de taget kampen op omkring disse udfordringer og arbejdet med at skabe tryghed og en sikker hverdag. Her har de børnene i fokus, hvor de får taletid og lov til at sætte ord på deres følelser.