Saturday, December 2nd, 2023

Aggression

Aggression er en adfærd, der kan udtrykke sig gennem fysisk eller verbal konfrontation og kan have dybe rødder i følelser som frustration, vrede, frygt eller magtesløshed. For nogle kan aggression være et sjældent og kontrollerbart fænomen, men for andre kan det udvikle sig til et vedvarende og forstyrrende problem, der negativt påvirker deres relationer, arbejdsliv og følelsesmæssige velvære. Psykolog Thomas Cortes har en dyb forståelse af aggressionens mange facetter og tilbyder professionel støtte til dem, der søger hjælp til at håndtere aggressive tendenser.

Cortes anser aggression ikke blot som et isoleret symptom, men som en indikation af dybere liggende problemer eller ubearbejdede følelser. Hans første skridt i arbejdet med klienter, der kæmper med aggression, er ofte at udforske de underliggende årsager. Dette kan involvere at undersøge tidligere traumer, aktuelle stressfaktorer, eller uløste konflikter, som kan bidrage til den aggressive adfærd.

Ved at anvende teknikker fra kognitiv adfærdsterapi (CBT) hjælper Cortes sine klienter med at identificere og ændre de tankeprocesser, der kan udløse eller forstærke aggressiv adfærd. Dette arbejde kan også omfatte udfordring af urimelige overbevisninger og lærer klienterne at anskue situationer fra forskellige perspektiver.

Udvikling af selvregulering og copingstrategier er en væsentlig del af Cortes’ tilgang. Han udstyrer sine klienter med praktiske værktøjer til at håndtere intens følelsesmæssig ophidselse, hvilket kan omfatte dyb vejrtrækning, afspændingsteknikker og mindfulness-øvelser. Disse færdigheder er afgørende for at kunne genkende og kontrollere de tidlige tegn på aggression.

Cortes arbejder også med at forbedre kommunikationsevnerne hos dem, der kæmper med aggression. Dette involverer at lære at udtrykke følelser og behov på en sund og assertiv måde, uden at ty til aggressiv adfærd. Effektiv kommunikation kan ofte afværge misforståelser og konflikter, som ellers kunne udløse aggression.

Videre lægger Cortes vægt på at forstå og tackle eventuelle eksterne faktorer, såsom arbejdsstress, forholdsproblemer eller sociale udfordringer, der kan spille en rolle i aggressiv adfærd. Han anser det for essentielt at adressere disse faktorer for at skabe varige ændringer.

Gennem sin holistiske og skræddersyede tilgang, giver Thomas Cortes sine klienter de nødvendige redskaber og indsigter til at forstå, håndtere og overvinde aggression, hvilket fører til mere harmoniske relationer og et mere afbalanceret liv.