Tuesday, May 24th, 2022

Advokat selskabsret

Selskabsret er den del af lovgivningen, der regulerer selskaber og andre typer organisationer. Der findes forskellige typer af selskabslove, afhængigt af hvilket land eller hvilken type organisation vi taler om, men de har alle én ting til fælles: De eksisterer for at beskytte folk mod skader forårsaget af uagtsomme handlinger begået af en virksomhed. Hvis en virksomhed f.eks. sælger farlige produkter, og nogen kommer til skade på grund af det, kan den skadelidte part sagsøge virksomheden for at få erstatning gennem sit lokale retssystem.

Selskabsloven

Denne lov fastsætter en række regler, som kapitalselskaber skal overholde, f.eks. hvordan de skal drives, hvilke oplysninger de skal give deres aktionærer, og hvad der sker, når de går konkurs og meget andet.

Selskabsretten er også tæt forbundet med arbejdsretten, da den regulerer forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Virksomheder skal f.eks. overholde loven om mindsteløn og lovgivningen om bekæmpelse af forskelsbehandling, når de ansætter personale.

Beskæftigelsesadvokater er eksperter i selskabsret og kan hjælpe virksomheder til at overholde alle de relevante regler. Hvis du er arbejdsgiver og har brug for hjælp til at forstå dine juridiske forpligtelser, eller hvis du er blevet uretfærdigt behandlet af din arbejdsgiver, bedes du kontakte en advokat selskabsret, der har speciale indenfor selskabsret og love.

Brug for juridisk hjælp ift. ansættelselov?

Hvis du har brug for juridisk hjælp til ethvert aspekt af ansættelsesretten, kan du kontakte North Advokater, som har advokater, der kan håndtere ethvert aspekt indenfor selskabsretslige love. De har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med alt lige fra advokat ansættelsesret, og ejerforhold, generalforsamlinger, ledelsesforhold og meget mere. Du kan læse mere om North Advokater og finde kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

Det er ikke altid nemt at finde hoved og hale i regler, love og traditioner, derfor er det heldigt, at der findes advokater, som kan gå ind og være behjælpelige, når det virkelig brænder for det.